Stanley Stella

KODĖL EUROSPAUDAS IR STANLEY/STELLA DIRBA KARTU?

 

Mūsų tikslas pasiūlyti savo klientams aukščiausios kokybės produktą, kuris būtų pagamintas atsakingiausiu ir etiškiausiu būdu, todėl mūsų tikslas buvo susirasti lygiavertį partnerį, kuris taip pat atsakingai žiūrėtų į produkto ilgaamžiškumą, apgalvotai priimtų sprendimus atsižvelgiant į ekologiją, rinktųsi su kuo dirba, kaip dirba ir kokias medžiagas naudoja. Taip EUROSPAUDAS surado Stanley/Stellą.

STANLEY/STELLA GAMINA ŠIUOLAIKIŠKUS DRABUŽIUS, SU PAGARBA ŽMOGUI IR GAMTAI

NUO MEDVILNĖS LAUKO IKI MADOS

Ilgos kelionės nuo medvilnės lauko iki galutinio produkto metu ir kiekviename sudėtingos tiekimo grandinės žingsnyje Stanley/Stella taiko aukščiausios socialinės atsakomybės standartus. Bendrovės naudojama ekologiška medvilnė, gaunama iš Indijos, praeina keliolika etapų, kol iš medvilnės ūkio atsiduria Europos parduotuvių lentynuose. Ši įmonė dirba išskirtinai tik su 100% organine medvilne  ir iš antrinių žaliavų perdirbtomis medžiagomis. Stanley/Stella glaudžiai bendradarbiauja su savo tiekėjais, kad gautų tik geriausias žaliavas, išaugintas ar pagamintas taip, kad nepakenktų žmonėms, gyvūnams ar aplinkai. Naudoja tik 100% GOTS sertifikuotą ekologišką medvilnę iš Indijos, perdirbtą poliesterį iš Kinijos ir kitas tvarias medžiagas, tokias kaip „Modal®“. Įmonės veikla atitinka aukščiausius standartus.

 KONTROLIUOJA  KIEKVIENĄ PROCESO ŽINGSNĮ

Siekdama užtikrinti visų savo darbuotojų saugumą, Stanley/Stella labai glaudžiai bendradarbiauja su „Fair Wear Foundation“ (FWF) ir palaiko savo partnerius, taikant jų socialinės atsakomybės (CSR) principus. Bendrovė taip pat taiko mechanizmus, užtikrinančius efektyvaus darbo sąlygas.

STANLEY/STELLA GAMYBA

Šiuo metu Stanley/Stella dirba tik su penkiomis partnerių gamyklomis Bangladeše ir viena gamykla Kinijoje, kartu su kuriomis kuria ir palaiko ilgalaikius bendradarbiavimo ryšius. Siekdama pagerinti darbuotojų gyvenimo sąlygas, Stanley/Stella šiuo metu remia gamyklas, kad jose būtų atidarytos žemų kainų maisto prekių parduotuvės gamyklų darbuotojams.

POVEIKIS APLINKAI

Įmonė pastoviai  renka duomenis iš visos tiekimo grandinės, kad geriau suprastų daromą poveikį aplinkai ir   kuo labiau jį sumažintų. Visose bendrovės partnerių gamyklose yra įdiegti efektyviausi nuotekų valymo įrenginiai, pašalinantys pavojingas medžiagas iš nuotekų ir užtikrinantys saugų pakartotinį vandens naudojimą. Bendrovė taip pat įgyvendino tekstilės atliekų perdirbimo projektą.

SIEKIANT TVARUMO NUOLAT JUDAMA PIRMYN

Nors ir žinodama, kad nėra jokios stebuklingos formulės tvarumui pasiekti, ši įmonė nuolat sugalvoja novatoriškų priemonių, kurios teigiamai paveiktų žmones ir aplinką. Pradedant nuo mažų kainų tekstilės atliekų perdirbimu ir elektrinių dviračių finansavimu būstinės darbuotojams, Stanley/Stella nuolat kuria naujas idėjas, kad galėtų prisidėti prie teigiamų pokyčių.

Why EUROSPAUDAS and Stanley/Stella works together?

WE PRODUCE CONTEMPORARY CLOTHING MADE WITH RESPECT FOR BOTH PEOPLE AND THE  PLANET.

From the beginning, our mission has been to create high quality garments in the most responsible and ethical way. We therefore integrate sustainability into everything we do, making deliberate decisions about who we work with, how we work & what materials we use.

FROM FIELD TO FASHION

It’s a long journey from the cotton field to the final product, and at every step of the complex supply chain we aim to ensure the highest level of responsibility. Our organic cotton, sourced from India, goes through a number of stages as it moves from the cotton farm to a finished decorated garment to be sold in Europe.

WE WORK ONLY WITH 100% ORGANIC COTTON AND RECYCLED MATERIALS

At Stanley/Stella we work closely with our suppliers to source only the best raw materials, grown or produced in ways that do not harm people, animals or the environment. We exclusively use 100% GOTS certified organic cotton from India, recycled polyester from China and other sustainable materials such as Modal®.

WE ARE CERTIFIED BY THE BEST

Our supply chain is certified by various independent bodies and standards. Each of these certifications demonstrate that we are working towards building healthy environmental practices and greater respect for the planet, every step of the way. We also encourage our Dealers to implement GOTS Certified printing techniques which use non-harmful inks and sustainable production methods. So that we can affirm that our finalized, decorated garments are 100% fully sustainable.

WE CHECK EVERY STEP OF THE PROCESS

To ensure the safety of all our workers, we work very closely with the Fair Wear Foundation(FWF) and support our partners with their Corporate Social Responsibility (CSR) approach. After an extensive social audit, we have been attributed ‘Leader’ status by FWF, certifying that we’re showing best practices in complex areas such as freedom of association. We also have a number of mechanisms in place to ensure decent working conditions, such as an internal Code of Conduct, monthly reports and daily visits to our partner factories.

WE ARE OPEN ABOUT WHO WE WORK WITH

For us, transparency is key, which is why we publish the names and contact details of all our suppliers. At present, we work with only five partner factories in Bangladesh and one in China, helping us build supportive, long-term and collaborative relationships with all of them.

To improve worker livelihoods, Stanley/Stella is currently supporting factories to open grocery shops inside their walls.

WE ARE CONSCIOUS OF OUR ENVIRONMENTAL IMPACT

We collect data from across our supply chain to gain a better understanding of our environmental impact and help us work towards minimizing it. All our partner factories are equipped with state-of-the art Effluent Treatment Plants which remove toxic elements from the water and ensure it’s safe to be reused. Taking things further, we also have developed a recycling fabric waste project.

WE KEEP PUSHING FOR NEW SUSTAINABILITY INITIATIVES

We know there is no magic formula for achieving sustainability, but we sure enjoy coming up with new, innovative ways of working to have a positive impact on people and the Planet. From subsidizing fair-priced grocery shops in our partner factories, to recycling fabric waste and co-funding electric bikes for our HQ staff, we’re constantly developing new ideas to make a difference.